Rapport eerste verkenning nieuwe monitoringstool psychische gesteldheid gereed


Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft onderzoek laten doen naar het beoordelen en monitoren van de psychische gesteldheid van particuliere wapenbezitters. Dit omdat het ministerie nog altijd op zoek is naar een geschikt beoordelingssysteem, nadat twee jaar geleden het gebruik van de e-screener werd opgeschort. Het rapport van het verkennend onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, gedaan in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC), is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.


In juli 2022 werd het gebruik van de digitale psychologische toets, oftewel de e-screener, bij het aanvragen van een erkenning, consent, ontheffing, een vergunning of een verlof opgeschort. Het systeem werkte niet en leidde tot rechtszaken van jagers die onterecht na jaren ineens als ‘ongeschikt’ werden gekwalificeerd op basis van deze ondeugdelijke digitale vragenlijst. Vervolgens werd vanuit de overheid teruggegrepen op de vertrouwde toetsingsmethode om de betrouwbaarheid van de akteaanvrager te toetsen: het WM32-formulier. Het gedateerde formulier kreeg een update en moest tijdelijk uitkomst bieden bij nieuwe aanvragen.


Eerste stap


Het ministerie heeft met het laten opstellen van het rapport van het Verwey-Jonker Instituut een eerste stap genomen naar het definiëren van een methode die volgens haar beter geschikt zou zijn om de psychische gesteldheid te toetsen.

Na een eerste lezing van het rapport bespeurt de Jagersvereniging de intentie om het proces daar naartoe zorgvuldig te doorlopen. Dat beschouwt de Jagersvereniging als voorzichtige vooruitgang in dit dossier. Dit is ook van belang om niet te vervallen in dezelfde fouten die tot de problemen rondom de invoer van de e-screener in 2019 hebben geleid. De Jagersvereniging heeft altijd aangegeven voorstander te zijn van screening van de psychische gesteldheid van de aanvrager, mits deze betekenisvol is en de menselijke maat daarbij niet verloren gaat.


Eenzijdige benadering


Wel plaatst de Jagersvereniging kanttekeningen bij het eenzijdig benaderen van het onderwerp door de experts die hebben deelgenomen aan de kennistafels, en sommige oplossingsrichtingen die in het verslag worden beschreven. Daarbij ontbreekt veelal het perspectief van de uitvoerders (jagers en verlofhouders).


De Jagersvereniging verwacht dat in de volgende stap de stakeholders worden betrokken in wat een langjarig proces lijkt te worden om te komen tot een passend beoordelingssysteem. Het betrekken van de expertise van de stakeholders op dit dossier is onontbeerlijk om uiteindelijk te komen tot een zorgvuldige en werkbare toetsing van de psychische gesteldheid van particuliere wapenbezitters.


Lees hier het volledig rapport.


Het bericht Rapport eerste verkenning nieuwe monitoringstool psychische gesteldheid gereed verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 28-06-2024

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.